Mostra Cinema Dret, Salut i Acció

Vídeo resum de la Mostra de Cinema Salut, Drets i Acció 2018. Produït per Quepo.

http://www.salutdretsaccio.org/